Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2015-10-09 / 2015-10-09

Dotyczy: Aleksandrów Kujawski
kategoria: usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w seznie 2015/2016

 

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. załączniki do siwz

Bożena Roszak
2015-10-09