Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2013-10-25 / 2013-10-25

Dotyczy: Aleksandrów Kujawski
kategoria: roboty budowlane

Przebudowa ulicy Granicznej poprzez ułożenie warstwy profilowej odcinek od km 0+350 do km 0+916

 

Przebudowa ulicy Granicznej poprzez ułożenie warstwy profilowej, odcinek od km 0+350 do km 0+916

1. ogłoszenie

2. siwz

3. odpowiedzi do siwz

4. opis techniczny

5.przekrój konstrukcyjny

6. odpowiedzi do siwz 2

7. wzór umowy

8. wybór najkorzystniejszej oferty

Bożena Roszak
2013-10-25