Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2021-06-30 / 2021-06-30

Dotyczy: Odolion
kategoria: Usługa

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”.

ZDP Odolion
2021-06-30