Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2020-08-26 / 2020-08-31

Dotyczy: Odolion
kategoria: Usługa

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620

Bożena Roszak
2020-08-26