Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2020-08-26 / 2020-08-31

Dotyczy: Odolion
kategoria: Usługa

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III – od km 12+471 do km 13+350

Bożena Roszak
2020-08-26