Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2020-03-04 / 2020-03-10

Dotyczy: Odolion
kategoria: Usługa

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518.

Bożena Roszak
2020-03-04