Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2019-08-07 / 2019-08-07

Dotyczy:
kategoria:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 na odcinku od km 5+888 do km 7+544 - etap II

Bożena Roszak
2019-08-07