Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2019-06-14 / 2019-06-24

Dotyczy: Aleksandrów Kujawski
kategoria: Usługa

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – ETAP I

Bożena Roszak
2019-06-14