Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2018-02-26 / 2018-03-12

Dotyczy: Aleksandrów Kujawski
kategoria: roboty budowlane

Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej - ulicy 2650 C Kościuszki w Nieszawie od km 0+000 do km 0+607

Bożena Roszak
2018-02-26