Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2017-03-20 / 2017-03-20

Dotyczy: aleksandrów Kuj
kategoria: informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn." Remont nawierzchni masą bitumiczna drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięciny na odcinku 950 mb.

Bożena Roszak
2017-03-20