Przetargi

Daty: publikacji / zakończeniaMiastoKategoriaTytuł
2022-11-14
2022-11-22
OdolionDostawaZakup remontera drogowego "Patcher" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
2022-11-14
2022-11-17
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą soli drogowej - II postępowanie
2022-11-03
2022-11-07
OdolionUsługaMontaż pompy ciepła dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
2022-09-28
2022-10-04
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą piasku - II postępowanie
2022-09-26
2022-09-30
OdolionUsługaZimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu aleksandrowskiego w sezonie 2022/2023
2022-09-08
2022-09-23
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą piasku
2022-09-08
2022-09-23
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą soli drogowej
2022-08-18
2022-08-31
OdolionDostawaZakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie - II postępowanie
2022-08-18
2022-08-26
OdolionUsługaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie
2022-08-10
2022-08-16
OdolionUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie
2022-08-03
2022-08-17
OdolionDostawaZakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2022-07-29
2022-08-12
OdolionRoboty budowlanePoprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie
2022-06-03
2022-06-13
OdolionUsługa„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I; 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II” – II postępowanie
2022-05-12
2022-05-27
OdolionRoboty budowlaneRemonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów
2022-05-09
2022-05-24
OdolionzbycieSprzedaż środków trwałych użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie - IV przetarg pisemny
2022-04-26
2022-05-05
OdolionUsługaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I; 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II
2022-04-14
2022-04-29
OdolionZbycieSprzedaż środków trwałych użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie - III przetarg pisemny
2022-04-04
2022-04-12
OdolionUsługaOpracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z podziałem na 2 zadania
2022-04-01
2022-04-11
OdolionUsługaNaprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie - II postępowanie
2022-03-10
2022-03-21
OdolionUsługaNaprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie z podziałem na 2 zadania.
2022-01-28
2022-02-07
OdolionDostawaZakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2022-01-04
2022-01-11
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
2021-11-04
2021-11-12
OdolionDostawaZakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego do 3,5t dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2021-10-26
2021-11-02
OdolionUsługaZimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu aleksandrowskiego w sezonie 2021/2022 - II postępowanie
2021-10-06
2021-10-12
OdolionUsługaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania z podziałem na 4 części.
2021-10-05
2021-10-12
OdolionUsługaZimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu aleksandrowskiego w sezonie 2021/2022
2021-10-04
2021-10-12
OdolionDostawaZakup ciągnika wraz z osprzętem
2021-09-28
2021-10-07
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą piasku - II postępowanie
2021-09-13
2021-09-28
OdolionZbycieSprzedaż środków trwałych użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
2021-09-10
2021-09-24
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą soli drogowej
2021-09-10
2021-09-24
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą piasku
2021-08-19
2021-09-03
OdolionZbycieSprzedaż środków trwałych użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
2021-07-12
2021-07-16
OdolionUsługaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania z podziałem na 2 części.
2021-06-30
2021-06-30
OdolionUsługaPełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”.
2021-06-23
2021-06-28
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
2021-06-22
2021-07-07
OdolionRoboty budowlanyPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 - etap I.
2021-03-18
2021-03-26
OdolionUsługaNaprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2021-03-04
2021-03-15
OdolionUsługaNaprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.
2021-02-05
2021-02-05
ODOLIONPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021R.
2020-12-31
2021-01-11
OdolionUsługaNaprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2020-12-28
2021-01-05
OdolionDostawaZakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2020-12-28
2021-01-05
OdolionUsługaRemonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.
2020-11-04
2020-11-12
OdolionUsługiZimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu aleksandrowskiego w sezonie 2020/2021
2020-08-26
2020-08-31
OdolionUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III – od km 12+471 do km 13+350
2020-08-26
2020-08-31
OdolionUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620
2020-07-29
2020-08-12
OdolionRoboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620.
2020-07-29
2020-08-12
OdolionRoboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo zadanie nr 1 etap 3 na odcinku od km 12+471 do km 13+350
2020-07-27
2020-08-04
OdoliondostawaZakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej składającej się z ramienia wielofunkcyjnego i głowicy koszącej do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzib a w Odolionie
2020-07-07
2020-07-14
OdolionusługiOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 1+950 do km 3+960
2020-07-06
2020-07-14
OdolionUsługaOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim
2020-04-21
2020-04-29
OdolionRoboty budowlaneRemonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów
2020-03-04
2020-03-10
OdolionUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518.
2020-02-11
2020-02-26
Odolionroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518
2020-02-07
2020-02-17
OdolionUsługaNaprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2020-01-21
2020-01-21
Aleksandrów KujawskiInformacja Roczny Plan Zamówień
2020-01-10
2020-01-17
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą piasku
2020-01-10
2020-01-17
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą soli drogowej
2020-01-10
2020-01-17
OdolionDostawaSukcesywny zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
2019-12-31
2020-01-08
OdolionDostawaZakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2019-12-05
2019-12-09
OdolionDostawaZakup wraz z dostawą tarcz znaków drogowych, słupków drogowych oraz obejm do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2019-12-03
2019-12-09
OdolionUsługaWprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2607C w miejscowości Ostrowąs
2019-11-27
2019-12-02
OdolionDostawaZakup wraz z dostawą tarcz znaków drogowych, słupków drogowych oraz obejm do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.
2019-11-13
2019-11-21
OdolinusługaWprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, Nr 2619C Koneck – Jaranowo w miejscowości Kolonia Łowiczek
2019-11-07
2019-11-15
odolionUsługaZimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu aleksandrowskiego w sezonie 2019/2020
2019-10-30
2019-11-06
OdolionUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2.
2019-10-30
2019-11-06
OdolionUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo - Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II.
2019-09-26
2019-10-11
OdolionRoboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tązyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 - etap II
2019-09-26
2019-10-11
OdolionRoboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami - zadanie nr 1 etap II
2019-08-27
2019-09-04
OdolionUsługaRealizacja usługi opracowania dokumentacji projektowych na przebudowy dróg powiatowych
2019-08-07
2019-08-07
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 na odcinku od km 5+888 do km 7+544 - etap II
2019-07-31
2019-08-05
Aleksandrów KujawskiUsługaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku o dł. ok 4,00km
2019-07-24
2019-07-31
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlanePodwójne powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – Kawka na odcinku 700 mb
2019-07-22
2019-08-05
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 na odcinku od km 5+888 do km 7+544- etap II
2019-06-24
2019-06-28
Aleksandrów KujawskiUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o długości 2,8 km od km 5+950 do km 8+750
2019-06-14
2019-06-24
Aleksandrów KujawskiUsługaPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – ETAP I
2019-06-11
2019-06-26
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap III
2019-05-23
2019-06-07
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - Etap I
2019-03-19
2019-03-19
Aleksandrów KujawskiusługaZapytanie ofertowe - informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
2019-03-11
2019-03-19
Aleksandrów KujawskiUsługaZAPYTANIE OFERTOWE NA " PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2603c CICHOCINEK-SIUTKOWO WRAZ Z PRZEPUSTAMI ETAP I"
2019-03-07
2019-03-07
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneWYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z POSTĘPOWANIA ""PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2603C CIECHOCINEK-SIUTKOWO WRAZ Z PRZEPUSTAMI - ETAP I"
2019-02-27
2019-02-27
wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym na Przebudowę drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami - etap I
2019-02-07
2019-02-07
Aleksandrów Kujawskiinformacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-02-05
2019-02-05
Aleksnadrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z POSTĘPOWANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2603C CIECHOCINEK-SIUTKOWO WRAZ Z PRZEPUSTAMI - ETAP I
2019-02-04
2019-02-04
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z POSTĘPOWANIA "REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW"
2019-01-18
2019-02-04
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych
2019-01-18
2019-02-05
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami etap I
2019-01-10
2019-01-10
Aleksandrów KujawskiDostawy OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z POSTĘPOWANIA" ZAKUP PALIW NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWOWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE"
2019-01-09
2019-01-09
Aleksandrów KujawskiInformacja Roczny Plan zamówień
2019-01-08
2019-01-08
Aleksandrów KujawskiDostawyINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z POSTĘPOWANIA " ZAKUP PALIW NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWOWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE"
2018-12-20
2019-01-08
Aleksandrów KujawskidostawaZakup paliw na potrzeby Zarządu dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2018-12-12
2018-12-12
Aleksndrów KujawskiUsługaProtokół z postępowania "Montaż nowych barier sprężystych typu N2W4A z rozstawem co 4mb o długości 300mb na drogach powiatowych Powiatu Aleksandrowskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"
2018-12-11
2018-12-11
Aleksandrów KujawskiUsługaProtokół z postępowania na "ZAKUP MASY NA ZIMNO WRAZ Z DOSTAWĄ"
2018-12-11
2018-12-12
Aleksandrów KujawskiUsługaMontaż nowych barier sprężystych typu N2W4A z rozstawem co 4mb o długości 300mb na drogach powiatowych Powiatu Aleksandrowskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
2018-12-04
2018-12-11
Aleksandrów KujawskiDostawaZAKUP MASY NA ZIMNO WRAZ Z DOSTAWĄ
2018-10-17
2018-10-23
Aleksandrów KujawskiusługaZAPYTANIE OFERTOWE NA LIKWIDACJE GOŁOLEDZI I ŚLISKOŚCI W SEZONIE ZIMOWYM 2018-2019
2018-10-17
2018-10-23
Aleksandrów KujawskiusługaZAPYTANIE OFERTOWE NA ODŚNIEŻANIE W SEZONIE ZIMOWYM 2018-2019
2018-09-07
2018-09-07
Aleksandów KujawskiRoboty budowlaneZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z POSTĘPOWANIA "MODERNIZACJA ULICY DŁUGIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - DROGA POWIATOWA NR 2630C NA ODCINKU 300MB WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ"
2018-09-03
2018-09-03
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT MODERNIZACJA ULICY DŁUGIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - DROGA POWIATOWA NR 2630C NA ODCINKU 300MB WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
2018-08-20
2018-08-20
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneUnieważnienie postępowania przetargowego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544" - postępowanie nr 3
2018-08-20
2018-08-20
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneUnieważnienie postępowania przetargowego "MODERNIZACJA ULICY DŁUGIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - DROGA POWIATOWA NR 2630C NA ODCINKU 300MB WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ"
2018-08-20
2018-09-03
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneMODERNIZACJA ULICY DŁUGIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - DROGA POWIATOWA NR 2630C NA ODCINKU 300MB WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
2018-08-13
2018-08-13
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z POSTĘPOWANIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617C STRASZEWO-KONECK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU DROGOWEGO NA RZECE TĄŻYNA O NUMERZE JNI 01020809 W KM 0+107
2018-08-07
2018-08-07
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2605 STARA WIEŚ-NIESZAWA O DŁUGOŚCI 5,239KM OD KM 2+072 DO KM 3+905 I OD KM 4+138 DO KM 7+544 - POSTĘPOWANIE NR 3
2018-08-03
2018-08-03
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU MODERNIZACJA ULICY DŁUGIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - DROGA POWIATOWA NR 2630C NA ODCINKU 300MB WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
2018-07-30
2018-07-30
Aleksandrów KujawskiRoboty drogoweINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617C STRASZEWO-KONECK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU DROGOWEGO NA RZECE TĄŻYNA O NUMERZE JNI 01020809 W KM 0+107 - ETAP I"
2018-07-23
2018-08-07
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2605 STARA WIEŚ-NIESZAWA O DŁUGOŚCI 5,239KM OD KM 2+072 DO KM 3+905 I OD KM 4+138 DO KM 7+544 - POSTĘPOWANIE NR 3
2018-07-20
2018-08-03
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneMODERNIZACJA ULICY DŁUGIEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - DROGA POWIATOWA NR 2630C NA ODCINKU 300MB WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
2018-07-13
2018-07-30
Aleksandrów KujawskiRoboty drogowePRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617C STRASZEWO-KONECK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU DROGOWEGO NA RZECE TĄŻYNA O NUMERZE JNI 01020809 W KM 0+107 - ETAP I
2018-07-13
2018-07-13
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneUnieważnienie postępowania przetargowego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544"
2018-07-09
2018-07-09
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z PRZETARGU "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2605C STARA WIEŚ - NIESZAWA O DŁUGOŚCI 5,239 KM OD KM 2+072 DO KM 3+905 I OD KM 4+138 DO KM 7+544 -POSTĘPOWANIE NR 2"
2018-06-25
2018-07-09
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2605 STARA WIEŚ-NIESZAWA O DŁUGOŚCI 5,239KM OD KM 2+072 DO KM 3+905 I OD KM 4+138 DO KM 7+544 - POSTĘPOWANIE NR 2
2018-06-21
2018-06-21
Aleksandrów Kujawskiogłoszenie Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Nr DUDiM,510.9.2018
2018-06-08
2018-06-08
Aleksandrów KujawskiROBOTY BUDOWLANEINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2605C STARA WIEŚ - NIESZAWA O DŁUGOŚCI 5,239 KM OD KM 2+072 DO KM 3+905 I OD KM 4+138 DO KM 7+544 NUMER REFERENCYJNY DUDIM.510.9.2018
2018-06-08
2018-06-25
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlanePRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617C STRASZEWO-KONECK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU DROGOWEGO NA RZECE TĄŻYNA O NUMERZE JNI 01020809 W KM 0+107
2018-06-04
2018-06-04
Aleksandrów KujawskiRoboty budowlaneINFORMACJA O OTWARCIU OFERT
2018-05-25
2018-06-08
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2605 STARA WIEŚ-NIESZAWA O DŁUGOŚCI 5,239KM OD KM 2+072 DO KM 3+905 I OD KM 4+138 DO KM 7+544
2018-05-18
2018-06-04
ALEKSANDRÓW KUJAWSKIROBOTY BUDOWLANEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617C STRASZEWO-KONECK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU DROGOWEGO NA RZECE TĄŻYNA O NUMERZE JNI 01020809 W KM 0+107
2018-04-26
2018-05-14
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo - Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107
2018-03-12
2018-03-12
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z PRZETARGU REMONT NAWIERZCHNI MASA BITUMICZNĄ DRÓG POWIATOWYCH NR 2611C DĄBRÓWKA DUŻA-WAGANIEC NA ODCINKU 1920MB, NR 2628C SĘDZIN-RADZIEJÓW NA ODCINKU 1630MB, NR 2624C KOLONIA BODZANOWSKA-SINIARZEWO NA ODCINKU 650MB
2018-03-12
2018-03-12
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU REMONT NAWIERZCHNI MASA BITUMICZNĄ DROGI POWIATOWEJ ULICY 2650C KOŚCIUSZKI W NIESZAWIE OD KM 0+000 DO KM 0+607
2018-03-09
2018-03-09
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "REMONT NAWIERZCHNI MASĄ BITUMICZNĄ DROGI POWIATOWEJ NR 2629C WYSOCIN-OSIĘCINY NA ODCINKU 940 MB"
2018-03-09
2018-03-09
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW"
2018-02-26
2018-03-12
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej - ulicy 2650 C Kościuszki w Nieszawie od km 0+000 do km 0+607
2018-02-26
2018-03-12
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych Nr 2611 C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb Nr 2628 C Sędzin - Radziejów na odcinku 1630 mb, nr 2624 C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.
2018-02-23
2018-02-09
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięciuny na odcinku 940 mb.
2018-02-22
2018-03-09
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysów
2018-02-02
2018-02-02
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z POSTĘPOWANIA "ZAKUP MASY NA ZIMNO WRAZ Z DOSTAWĄ"
2018-01-30
2018-02-02
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MASY NA ZIMNO WRAZ Z DOSTAWĄ
2018-01-26
2018-01-30
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneWybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750
2018-01-26
2018-01-30
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneWybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 C Spoczynek - Zbrachlin w miejscowości Święte
2018-01-25
2018-01-25
Aleksandrów KujawskidostawaWybór najkorzystniejszej oferty na zakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
2018-01-24
2018-01-24
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "ZAKUP PALIW NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z SIEDZIBĄ W ODOLIONIE"
2018-01-23
2018-01-23
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2528C ŻYROSŁAWICE-PRZYBRANOWO WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU, DŁUGOŚĆ 2,8 km
2018-01-23
2018-01-23
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2618C SPOCZYNEK-ZBRACHLIN W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE
2018-01-11
2018-01-24
Aleksandrów KujawskidostawaZakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2018-01-09
2018-01-23
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2618 C Spoczynek - Zbrachlin w miejscowości Święte
2018-01-09
2018-01-17
Aleksandrów KujawskiZapytanie ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCINKĘ DRZEW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NR 2603C CIECHOCINEK-SIUTKOWO I NR 2605C STARA WIEŚ-NIESZAWA
2018-01-08
2018-01-23
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2528 C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750
2018-01-05
2018-01-08
Aleksandrów KujawskiInformacja Roczny Plan Zamówień Publicznych- Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie na rok 2018
2017-10-06
2017-10-13
Aleksandrów KujawskiZapytanie ofertowe Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018
2017-09-06
2017-09-14
Aleksandrów KujawskiZAPYTANIE OFERTOWEWycinka drzew
2017-07-18
2017-07-18
Aleksandów KujawskiINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYKONANIA WYCENY BRAKARSKIEJ DREWNA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2605C STARA WIEŚ-NIESZAWA NA ODCINKU OD KM 2+072 DO KM 7+609
2017-07-10
2017-07-10
Aleksandrów KujawskiZAPYTANIE OFERTOWEWYKONANIE USŁUGI WYCENY BRAKARSKIEJ DREWNA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2605C STARA WIEŚ-NIESZAWA NA ODCINKU OD KM 2+072 DO KM 7+609
2017-06-20
2017-06-20
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAWYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI 2613C WRAZ Z PRZEPUSTEM
2017-06-19
2017-06-19
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA O OTWARCIU OFERT, PRZETARG DOTYCZĄCY PRZEBUDOWY DROGI 2613C WRAZ Z PRZEPUSTEM
2017-06-05
2017-06-19
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2613 C Przypust - Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze JNI 010220796, gmina Waganiec
2017-05-17
2017-05-17
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2610C TURZNO-SEROCZKI - ETAP III
2017-05-16
2017-05-16
Aleksandrów KujawskiINFORMACJAINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2610C TURZNO-SEROCZKI ETAP III
2017-04-28
2017-05-16
aleksandrów Kujroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2610 C Turzno - Seroczki - etap III
2017-04-11
2017-04-11
aleksandrów KujInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania " Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530 C Zduny - Opoki na odcinku 780 mb
2017-04-07
2017-04-07
aleksandrów Kujinformacjainformacja z otwarcia ofert dla zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530 C Zduny - Opoki na odcinku 780 mb
2017-03-30
2017-03-30
aleksandrów KujodpowiedziOdpowiedzi na pytanie do przetargu
2017-03-22
2017-04-07
aleksandrów Kujroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530 C Zduny - Opoki na odcinku 780 mb
2017-03-20
2017-03-20
aleksandrów KujinformacjaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn." Remont nawierzchni masą bitumiczna drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięciny na odcinku 950 mb.
2017-03-16
2017-03-16
aleksandrów KujinformacjaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek - Siutkowo odcinek ul. Ciechocinska w Nieszawie dł. 0,998 km od km 6+636 do km 7+633"
2017-03-14
2017-03-14
aleksandrów KujinformacjaInformacja o otwarciu ofert na przetarg nieograniczony Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięciny
2017-03-10
2017-03-10
aleksandrów KujodpowiedziOdpowiedź na zapytanie dot. przetargu na " Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięciny na odcinku 950 mb.
2017-03-10
2017-03-10
aleksandrówinformacjaInformacja o otwarciu ofert
2017-03-06
2017-03-06
aleksandrów KujodpowiedziOdpowiedzi do przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek - Siutkowo odcinek ul. Ciechocińska w Nieszawie dł. 0,998 km od km 6+635 do km 7+633
2017-02-27
2017-03-14
aleksandrów Kujroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin - Ośięciny na odcinku 950mb.
2017-02-24
2017-03-10
aleksandrów Kujroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Cicchocinek - Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie dł. 0,998 km od km 6+635 do km 7+633
2017-01-25
2017-01-25
aleksandrów Kujdostawy Wybór najkorzystniejszej oferty na paliwo 2017
2017-01-23
2017-01-23
aleksandrów Kujplan zamówieńRoczny plan zamówień w ZDP
2017-01-23
2017-01-23
aleksandrów KujdostawyInformacja o otwarciu ofert na zakup paliwa na potrzeby ZDP w 2017 r.
2017-01-12
2017-01-12
aleksandrów KujdostawyZakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
2016-10-21
2016-10-21
aleksandrów Kujroboty budowlaneInformacja
2016-10-18
2016-10-18
aleksandrów KujusługiZimowe Utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017
2016-10-18
2016-10-18
aleksandrów KujusługiZimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017
2016-10-14
2016-10-14
Aleksandrów Kujawskiroboty drogoweInformacja o otwarciu ofert Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 C Turzno-Seroczki etap II
2016-09-30
2016-09-30
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudow drogi powiatowej nr 2610 C Turzno - Seroczki - etap II
2016-07-05
2016-07-05
Aleksandrów KujawskidostawyWybór najkorzystniejszej oferty zakup sprzetu - część II
2016-06-30
2016-07-15
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o długości 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - Ietap
2016-06-28
2016-06-28
Aleksandrów Kujawskidostawyzawiadomienie
2016-06-16
2016-06-30
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej nr 2528 C Żyrosławice -Przybranowo wraz z przebudową mostu o długości 2,8 km od km 5+950 do 8+750 - I etap
2016-06-03
2016-06-14
Aleksandrów KujawskidostawyZakup sprzętu
2016-05-31
2016-06-14
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneUtwardzenie ciągów pieszych
2016-05-30
2016-06-14
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneUtwardzenie ciągu pieszego
2016-04-20
2016-04-20
Aleksandrów KujawskidrogiWybór oferty
2016-04-15
2016-04-15
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneWybór najkoerzystniejszej oferty
2016-04-15
2016-04-20
roboty budowlanePrzebudowa drogi powiatowej
2016-04-04
2016-04-04
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemont cząstkowy przy uzyciu emulsji i grysów
2016-03-25
2016-03-25
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych Nr 2530 C Zduny - Opoki, Nr 2623 C Wola Bachorna - Kuczkowo i Nr 2615 C Waganiec - Zbrachlin
2016-02-01
2016-02-16
Aleksandrów KujawskiPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C
2016-01-07
2016-01-07
Aleksandrów Kujawski dostawyZakup paliwa
2015-11-04
2015-11-04
Aleksandrów KujawskiusługiZaproszenie do złożenia oferty
2015-10-23
2015-10-23
Aleksandrów KujawskiusługiWybór najkorzystniejszej oferty
2015-10-09
2015-10-09
Aleksandrów Kujawskiusługi Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w seznie 2015/2016
2015-09-01
2015-09-15
Aleksandrów KujawskiPrzetarg nieograniczony ofertowyPrzetarg nieograniczony ofertowy
2015-07-10
2015-07-24
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlanePrzebudowa skrzyżowania ulicy Dworcowej i Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim
2015-05-15
2015-05-15
Aleksandrów Kujawskiprzetarg nieograniczony Remont nawierzchni dróg powiatowych i utwardzenie ciągów pieszych
2015-03-23
2015-03-23
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemonty cząstkowe
2015-03-17
2015-03-17
Aleksandrów KujawskidostawyZakup ciągnika z oprzyrządowaniem
2015-02-18
2015-02-18
Aleksandrów Kujawskiprzetarg nieograniczony wybór najkorzystniejszej oferty
2015-01-30
2015-01-30
Aleksandrów Kujawskiprzetarg nieograniczony Przebudowa drogi powiatowej nr 2601 C Otłoczyn - Ciechocinek od km 1+785 do km 2+892
2014-12-18
2015-01-08
Aleksandrów KujawskidostawyZakup paliw na potrzeby ZDP
2014-10-31
2014-10-31
Aleksandrów Kujawskiusługi wybór najlepszej oferty
2014-10-17
2014-10-27
Aleksandrów Kujawskiusługi Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015
2014-05-07
2014-05-14
Aleksandrów KujawskiZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PN."OBSŁUGA PROMOWA PRZEPRAWY PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2049 C NIESZAWA - BRZEŹNO W MIEJSCOWOŚCI NIESZAWA".
2014-04-17
2014-04-17
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlane Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysów
2014-04-04
2014-04-04
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlaneRemont nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych : nr 2619 C Koneck - Jaranowo od km 5+984do km 6+984 nr 2610 C Turzno - Seroczki od km 6+600 do km 7+300 nr 2634 C ulica Wojska Polskiego od km 1+584 do km 1+656
2014-03-17
2014-03-17
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatowePrzebudowa dróg powiatowych
2014-01-24
2014-01-24
Aleksandrów KujawskidostawyZakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
2013-10-25
2013-10-25
Aleksandrów Kujawskiroboty budowlane Przebudowa ulicy Granicznej poprzez ułożenie warstwy profilowej odcinek od km 0+350 do km 0+916
2013-10-22
2013-10-22
Aleksandrów Kujawskiusługi Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014
2013-07-12
2013-07-26
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatowePrzetarg nieograniczony - odnowa nawierzchni masą biyumiczną nawierzchni drogi powiatowej nr 2606 C Służewo - Wólka
2013-05-13
2013-05-13
Aleksandrów KujawskidrogiWybór najkorzystniejszej oferty
2013-04-26
2013-04-26
Aleksandrów KujawskidrogiPrzebudowa drogi Nr 2610 C Turzno - Seroczki od km 2+040 do km 4+267, etap I
2013-04-23
2013-04-23
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatowewybór najlepszej oferty
2013-04-08
2013-04-08
Aleksandrów Kujawski przetarg nieograniczony Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów
2013-01-16
2013-01-16
Aleksandrów Kujawskiusługi zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-01-07
2013-01-07
Aleksandrów KujawskiDostawy Zakup paliw na potrzeby ZDP
2012-12-14
2012-12-14
Aleksandrów KujawskidrogiZawiadomienie - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-11-30
2012-11-30
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatoweRemont drogi powiatowej nr 2616 C Przybranowo - Koneck
2012-11-22
2012-11-22
Aleksandrów KujawskidrogiZawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty
2012-11-15
2012-11-15
Aleksandrów KujawskidrogiOdśnieżanie ciężkim pługiem czołowym dróg powiatowych
2012-11-09
2012-11-09
Aleksandrów KujawskidrogiZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-10-26
2012-10-26
Aleksandrów KujawskidrogiZimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
2012-08-14
2012-08-14
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatoweOdtworzenie rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych
2012-07-17
2012-07-17
Aleksandrów Kuj.drogi powiatowePodwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji 2/5 i 5/8 w ilości 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową
2012-04-12
2012-04-12
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatowePrzebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek - Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w Raciążku
2012-04-10
2012-04-10
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatoweZawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty
2012-03-23
2017-03-23
Aleksandrów KujawskiDrogi powiatoweRemonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysów