Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski


jest jednostką budżetową powiatu Aleksandrowskiego.

e-mail: zdp@zdp.aleksandrow.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail udziela się wyłącznie w przypadku przesłania jej na adres zdp@zdp.aleksandrow.pl spełniającej wymagania określone w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść korespondencji musi zawierać wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) oraz żądanie (przedmiotu sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań należących do Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - szczegółowy zakres zadań przedstawiono w regulaminie organizacyjnym.

Jednostka urzęduje w dni powszednie
(od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7:00 do 15:00

Skargi i wnioski stron załatwiane są przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych codziennie w godzinach urzędowania jednostki.

Petenci w sprawie skarg i wniosków są przyjmowani przez Dyrektora ZDP w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu się w pod numerem tel. 54-282-27-45.

Wytworzył: Agata Hofman 2010.06.29
Wprowadził: Agata Hofman 2010.06.29
Ostatnia zmiana: Agata Hofman 2013.01.10

 
BIP