Aktualności

Klauzula informacyjna

2018-05-25 Bożena Roszak

AKTUALNY WYKAZ DRÓG W UTRZYMANIU ZDP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

2016-11-23 Bożena Roszak

PRZEKAZANIE ULIC W CIECHOCINKU

    Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie informuje, że  z dniem 1 stycznia 2012 roku ulice powiatowe przebiegające przez Gminę Miejską   w Ciechocinku na mocy Uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim nr X/133/2011  z dnia 28 września  2011 roku   oraz  z dniem 1 stycznia 2014 roku Uchwałą Rady Powiatu w  Aleksandrowie Kujawskim  nr XXVII/407/2013 z dnia 20 września 2013 roku   stały sie ulicami miejskimi Gminy Miejskiej Ciechocinek.

 

Lp.

Nazwa ulicy w Ciechocinku

Numer drogi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Al.700-lecia *

Armii Krajowej

Bema

Kolejowa

Kościuszki

Lipnowska

Mickiewicza

Narutowicza

Nieszawska *

Widok

Warzelniana

Wojska Polskiego

Wołuszewska *

Plac Gdański

Słowackiego

Słońsk Górny

Traugutta

Zdrojowa

2602 C

2647 C

2635 C

2636 C

2637 C

2602 C

2638 C

2639 C

2603 C

2644 C

2643 C

2645 C

2601 C

2637 C

2640 C

2641 C

2642 C

2646 C

 * ulice do granic administracyjnych Miasta Ciechocinek.

2014-01-03 ZDP Odolion